رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت:قرداد مطالعات ساماندهی و بازآفرینی محله قدیمی کوی گلستان این شهر بین این دانشگاه حکیم و شهرداری و با نظارت فرمانداری منعقد شد .

 دکترجواد حدادنیا شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرکز پژوهش های جغرافی و علوم اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری امور مطالعاتی مراحل مختلف باز آفرینی کوی گلستان را به عهده دارد.
وی با بیان اینکه بلغ این قرداد که عصر شنبه امضا شد معادل۷۰۰ میلیون ریال است ، اظهار کرد: در این طرح کوی گلستان به طور کامل مورد مطالعه قرار می گیرد تا فعالیت های باز آفرینی به صورت علمی اجرا شود.photo_2017-02-13_10-57-42
رئیس دانشگاه حکیم سبزواری افزود: این قرداد ۱۵ ماده دارد که تعیین محل و حریم دقیق کوی، مطالعه وضعیت کنونی آن و تهیه نقشه های اجرایی و برنامه های بازآفرینی از جمله آن است.
وی گفت: این قرارداد از معدود قراردادهای شهری است که با محوریت دانشگاه حکیم اجرایی می شود.

photo_2017-02-13_10-57-57
کوی گلستان در مرکز سبزوار و ضلع غربی خیابان اسرار جنوبی قرار دارد که بر اساس آمارهای غیررسمی حدود سه هزار نفر جمعیت دارد .
فقدان شبکه مناسب جمع آوری فاضلاب، وضعیت بهداشتی، ساختمانهای غیر استاندارد و فرسوده از مهمترین مشکلات این منطقه قدیمی است.
بیشتر مشاغل سنتی سبزوار همچون خراطی، رنگرزی، چوب بری، بافندگی، ساخت ادوات کشاورزی و وسایل منزل که در گذشته رونق عام داشته هم اکنون در کوی گلستان این شهر هنوز زنده است.