مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: در آخرین ارزیابی صورت گرفته براساس داده‌ های پایگاه استنادی اسکوپوس که با همکاری موسسه الزویر انجام شده است، ۶ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در فهرست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

دکتر حمید رضا اویسی افزود: دکتررضا طیبی استاد تمام گروه شیمی، دکتر مجتبی لزگی نظرگاه دانشیارگروه عمران، دکتر مهدی بقایری دانشیارگروه شیمی، دکتر امیرحسن امیری دانشیار گروه شیمی، دکتر حسین اصغر رهنمای علی آباد دانشیار گروه فیزیک و دکتر بهروز ملکی  دانشیار گروه شیمی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری که در لیست دو درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند.

وی افزود: در این فهرست محققان و پژوهشگران جهان در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی بر اساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی شده‌ اند که در این میان ۴۳۳ پژوهشگر از ایران در این فهرست قرار گرفته‌اند.