رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: ۸ عضو هیات ‌علمی و یک پژوهشگر پسادکتری این دانشگاه در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند.

دکتر محمد علی زنگنه اسدی با اعلام این خبر افزود: دکتر مهدی بقایری عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر سید ابراهیم قاسمی عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی، دکتر مجتبی لزگی نظرگاه عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران، دکتر رضا طیبی عضو هیات علمی گروه شیمی، دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر ، دکتر مهدی دیمی دشت بیاض عضو هیات علمی گروه مکانیک و هوافضا، دکتر احمد اله بخش عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر، دکتر بنام مهدوی عضو هیات علمی گروه شیمی و دکتر حسین لطفی پژوهشگر پسادکتری دانشگاه حکیم سبزواری در لیست دو درصد دانشمندان برتر دنیا در سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری رئیس دانشگاه حکیم سبزواری ضمن تبریک صمیمانه و تشکر از اهتمام این دانشمندان گرانقدر، گفت: تعداد پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و از ۷ پژوهشگر به ۹ پژوهشگر افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه این فهرست براساس داده‌ های پایگاه استنادی اسکوپوس با همکاری موسسه الزویر انجام شده است، ادامه داد:  تعداد استنادات به تولیدات علمی محققان، تعداد استنادات بدون خود استنادی و شاخص “اچ” پژوهشگران برخی از ملاک‌های ارزیابی دانشمندان ۲ درصد بوده است.