رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از قول مساعد استاندار خراسان رضوی جهت تامین اعتبار تکمیل پروژه‌ خوابگاه دختران  این دانشگاه خبر داد.

دکتر علی اصغر مولوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اعلام داشتند: جناب آقای رشیدیان، استاندار خراسان رضوی در حاشیه برگزاری نشست روسای شبکه دانشگاه های استان طی بازدیدی که از پردیس دانشگاه و پروژه خوابگاه دختران دانشجو داشتند، نسبت به تامین اعتبار این پروژه جهت تکمیل هر چه سریعترخوابگاه دختران دانشجو قول مساعد دادند.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه در حال حاضر مبلغ ۴۷۰۴۲میلیون ریال از محل اعتبارات عمومی به این پروژه اختصاص داده شده است، افزود: پیش بینی می شود با این تخصیص اعتبار پیشرفت فیزیکی پروژه تا سقف ۶۲ درصد حاصل گردد.

 دکتر مولوی ادامه داد: در همین راستا و جهت تکمیل پروژه و با توجه به نظر مساعد آقای رشیدیان از استانداری درخواست شد نسبت به تامین ۳۳۰۰۰ میلیون ریال دیگر از محل کمک های خیرین یا سایر اعتبارات به این امر مساعدت نمایند.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در خاتمه با تشکر از حضور و مساعدت استاندار خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد با تامین اعتبار و  تکمیل و ساخت  پروژه خوابگاه  مشکل دانشجویان حل شود.