دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم بر لزوم بهره‌مندی از توان تخصصی دانشگاه‌های کشور در راستای رفع چالش‌های ملی و زیست محیطی تأکید کرد و گفت: از هر دانشگاه می‌خواهیم که بر روی یک چالش زیست محیطی تمرکز کند؛ آن را شناسایی و برای حل آن اقدامات لازم را اتخاذ نماید و عنوان چالش و برنامه خود را تا ابتدای مهرماه به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم اعلام کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر برومند در نشست هم‌اندیشی معاونان پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها افزود: انتظار می‌رود که دانشگاه‎‌های معین که چالش‌های ملی و زیست محیطی در آن‌ها وجود دارد با استفاده از تیم‌های دیگر دانشگاه‌ها، تیم پروژه‌های متمرکز ایجاد کنند و با برگزاری جلسات متمادی و منظم نسبت به تدوین برنامه اجرایی اقدام کنند.
وی درخصوص توازن در برنامه پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها عنوان کرد: برنامه توسعه نوآوری ۵ ساله و برش‌های یک ساله آن باید از توازن لازم بین برنامه‌های آینده‌نگرانه و پاسخ‌گویی به نیازها و چالش‌های دستگاهی و استانی کشور برخوردار باشد.