لیست پذیرفته شدگان نهایی اعلام شده از سوی سازمان سنجش -مقطع کارشناسی ارشد استعداد های درخشان-کلیک نمایید

ضمن تبریک قبولی به تمامی دانشجویان گرامی به اطلاع می رساند قبول شدگان از طریق لینک ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند .

لینک ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 

شماره تماس کارشناس پذیرش و ثبت نام : سرکار خانم مهران فر -۰۵۱۴۴۰۱۲۶۲۲

به اطلاع پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد و دکتری استعداد درخشان می رساند:

در اسرع وقت نسبت  به تکمیل فرم صلاحیت عمومی اقدام نموده و فرم را به خانم سیما حسین زاده -ساختمان معاونت آموزشی تحویل دهید . 

فرم صلاحیت عمومی

هر گونه سوال خود را می توانید با شماره تماس ( ۰۵۱۴۴۰۱۲۸۷۹)مطرح نمایید.

سایت دفتر استعدادهای درخشان