متن تبریک انتصاب قائم مقام وزیر علوم از طرف ریاست دانشگاه

جناب آقاي دکتر محمد سعيد تسليمي
قائم مقام محترم وزير علوم، تحقيقات و فناوري

با سلام

احتراماً انتصاب شایسته جناب عالی را از سوی مقام عالی وزارت، به سمت قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری صمیمانه تبریک عرض کرده، از درگاه پروردگار بزرگ برای آن جناب و همکاران محترم توفیقات روزافزون در انجام وظایف و امور مربوط آرزومندم.

دکتر جواد حدادنیا

رئیس دانشگاه