متن پیام دکتر وحید حدادی اصل(قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بینالملل و رییس مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت عتف) به مناسبت برگزاری «سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی و بازشناخت پیوند نثر فارسی و هویت ملی»

سبزوار- دانشگاه حکیم سبزواری

اوّل آبان ۱۴۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

دردوران معاصر، روابط بین کشورها از اهمیت بسزایی برخورداراست، به ویژه اگر این گونه تعاملات و پیوندها در زمینه های علمی- پژوهشی شکل گیرد، اهمیت و جایگاه روابط بین الملل دوچندان می شود. بسیار خوشنودیم درسال های اخیر، همکاری های علمی- بین الملل  دروزارت علوم، تحقیقات و فناوری گسترش فزاینده ای یافته است. دراین میان، برگزاری همایش های بین المللی نقش بسیاری در بسط و گسترش روابط بین المللی دارد، به ویژه اگر این گونه همایش ها در عرصة فرهنگ واندیشه و زبان وادبیات شکل گیرد، این گونه روابط بین الملل، ژرفای بیشتری می یابد. برگزاری « سیزدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی وبازشناخت پیوند نثرفارسی و هویت ملی»، در اوّل آبان۱۴۰۲   درشهر فرهنگ پرور سبزوار- پایتخت نثرفارسی- و به همت دانشگاه حکیم سبزواری ودر بزرگداشت پدرنثرفارسی، فرصتی است ارزشمند تا باردیگر شماری از نثر پژوهان و پژوهشگران از ایران، پاکستان، هندوستان، عراق، ارمنستان و اقلیم کردستان عراق گردهم آیند و به جایگاه ادبیات کلاسیک فارسی به ویژه نثرفارسی و پیوند آن با جهان معاصر و نقش ادبیات و فرهنگ  در ارتقای زندگی مردم روزگار ما بپردازند. به ویژه آن که این همایش به موضوع بسیار مهم« هویت ملّی» می پردازد که در این روزگار ، پرداختن به آن بسیار لازم و ضروری است.

     از کوشش های ارزشمند دست اندرکاران این همایش شکوهمند و نیز مدیران مرکز همکاری علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری بسیار سپاسگزاریم واز پروردگاربزرگ برای ایشان تندرستی و کامیابی از پروردگاربزرگ خواهانیم.