مجموعه کارگاه های ایمنی به همت آزمایشگاه مرکزی و با همکاری مرکز آموزش های آزاد دانشگاه، روز پنج شنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. در این کارگاه ها که با هدف افزایش سطح آگاهی و دانش شرکت کنندگان در زمینه ایمنی در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی برگزار شد، آموزش ها ی ضروری در چهار بخش ۱_آشنایی با موادشیمیایی و خطرات آنها- دفع پسماندهای شیمیایی،۲- آشنایی با اطفای حریق و کمک های اولیه،۳- ایمنی زیستی و ۴- ایمنی برق ارائه شد. این کارگاه که به صورت سالانه برگزار می شود، امسال پس از دو دوره برگزاری به صورت مجازی در دوران همه گیری کرونا،به شکل حضوری برگزار شد که شرکت در آن برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها الزامی بوده است.