معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  حکیم سبزواری گفت: مجوز ایجاد و راه اندازی دو رشته جدید در مقطع کارشناسی در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد.
 دکتر محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم در جلسه مورخه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ با راه اندازی دو رشته زیست شناسی جانوری و زیست شناسی گیاهی در دانشگاه حکیم سبزواری موافقت کرد.
 وی با تاکید بر اینکه پذیرش در این دو رشته جدید از مهرماه سال آینده و همزمان با سال تحصیلی ۹۸-۹۷ صورت می پذیرد، اظهار داشت: ظرفیت هریک از این رشته ها ی جدید ۶۰ دانشجو است و در مجموع در این ۲رشته ۱۲۰دانشجو در سال تحصیلی جدید پذیرفته می شوند.
 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد:  :با ایجاد این رشته تعداد رشته های این واحد دانشگاهی در مقطع کارشناسی به  ۳۱رشته تحصیلی افزایش یافت.