معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  حکیم سبزواری گفت: مجوز ایجاد و راه اندازی رشته جدید “تاریخ تمدن ملل اسلامی” در مقطع کارشناسی در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد.

 دکتر محمدرضا معین فرد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۷ با راه اندازی رشته تاریخ تمدن ملل اسلامی در دانشگاه حکیم سبزواری موافقت کرد.

 وی افزود: بارایزنی های صورت گرفته با سازمان سنجش و آموزش کشور، پذیرش دانشجو در این رشته از مهرماه سال جاری

(سال تحصیلی ۹۸-۹۷) در دانشگاه حکیم سبزواری صورت می پذیرد.

 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه  حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش تخصیص یافته از سوی سازمان سنجش جهت رشته تاریخ و تمدن اسلامی در دانشگاه حکیم سبزواری۶۰ دانشجو است .