مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری از ایجاد دو رشته جدید دکتری در اين دانشگاه خبر داد.

 دکتر بهنام مهدوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: با موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی مجوز راه اندازی رشته های دکتری زیست شناسی بیوسیتماتیک جانوری و دکتری نانوشیمی در دانشگاه حکیم سبزواری صادر شد.

وی افزود: براین اساس، دانشگاه جکیم سبزواری از مهر ماه ۱۴۰۳ در رشته های فوق اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

دکتر مهدوی با اشاره به اینکه از سال ۹۳ رشته جدیدی به جمع رشته های دانشگاه در مقطع دکتری افزوده نشده بود، خاطرنشان کرد: با اخذ مجوز این ۲ رشته تعداد کد رشته های مقطع دکتری تخصصی دانشگاه حکیم سبزواری به ۱۹ رشته افزایش یافت.