مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری از موافقت شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد علوم سیاسی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر بهنام مهدوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه  از مهرماه ۱۴۰۳ در این  رشته در دانشگاه حکیم سبزواری دانشجو پذیرش می شود، اظهار داشت: با اخذ مجوز این رشته جدید، از ابتدای سال جاری ۵ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد به جمع رشته های تحصیلی دانشگاه حکیم سبزواری افزود شد.

دکتر مهدوی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری‌ها و اقدامات حوزه آموزش دانشگاه در راستای همگام سازی توسعه کیفی با توسعه کمی آموزش و توسعه رشته‌های پرمتقاضی و کاربردی در جهت تربیت نسلی متخصص برای رفع نیازهای منطقه و کشور است.