مدیر مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری  گفت : شرکت نوین صنعت آفتاب سبزوار از شرکتهای مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان سومین شرکت دانش بنیان  این مرکز، تاییدیه دانش بنیان را کسب کرد.

دکتر ریحانه صباغ زاده در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه افزود: تاییدیه دانش بنیان  این شرکت در حوزه فناوری زیستی کشاورزی و صنایع غذایی  صادر شده است.

وی یادآور شد: این شرکت  با ایده محوری تولید و بومی سازی فرآورده های زیستی با فناوریهای روز، یکسال است که در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری فعالیت می کند .

لازم به یادآوری است هم اکنون ۳۸ شرکت دانش بنیان و واحد فناور در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری مستقر هستند.