مجموعه کارگاه های ایمنی به همت آزمایشگاه مرکزی و با همکاری مرکز آموزش های آزاد دانشگاه، روز پنج شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ برگزار شد.

در این کارگاه ها که با هدف ارتقای فرهنگ ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث در محیط های آزمایشگاهی و کارگاهی برگزار شد، آموزش ها ی ضروری در چهار بخش ۱_آشنایی با موادشیمیایی و خطرات آنها- دفع پسماندهای شیمیایی،۲- آشنایی با اطفای حریق و کمک های اولیه،۳- ایمنی زیستی و ۴- ایمنی برق ارائه شد. این کارگاه که به صورت سالانه برگزار می شود، امسال با حضور ۷۵ نفر از دانشجویان کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و مدرسین واحد های عملی و آزمایشگاهی برگزار شد. شایان ذکر است برای شرکت کنندگان در این کارگاه ها گواهی حضور با اعتبار سه ساله صادر می شود.