انتصاب معاون دانشجویی، رئیس دانشکده تربیت بدنی، مدیر فناوری و اطلاعات و مدیر جدید دفتر نظارت و ارزیابی

طی احکامی جداگانه از طرف ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر علیرضا انتظاری به سمت معاون دانشجویی، آقای دکتر محمدرضا حامدی نیا به سمت رئیس دانشکده تربیت بدنی، آقای دکتر رحیم ایلدرآبادی، به سمت مدیر فناوری و اطلاعات و آقای دکتر امیر حسین کیذوری به سمت مدیر دفتر نظارت و ارزیابی منصوب گردیدند.
.
متن حکم ریاست دانشگاه برای انتصاب معاون دانشجویی جدید دانشگاه به این شرح می باشد:
.
جناب آقای دکتر علیرضا انتظاری
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه جغرافیا

احتراماً، نظر به مراتب تعهد و سوابق جناب عالی، به موجب این حکم و با حفظ وظایف آموزشی، شما را به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه منصوب می نمایم.

امید است با عنایات الهی، همکاری کارکنان دانشگاه و واحدهای ذیربط، درخدمت به جامعه دانشگاه و بویژه دانشجویان گرامی با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی، شایسته سالاری و صرفه و صلاح دانشگاه موفق و پیروز باشید.

انتظار می رود با تکیه بر روحیه خدمتگزاری و در سایه مدیریتی صمیمانه بر پایه ارزشهای اسلامی، فعالیت های خود را بر محور احترام به جامعه دانشگاهی، تسهیل و روان سازی امور و افزایش بهره وری  بر اساس شرح وظایف اجرا نمایید.

از خداوند متعال توفیق روز افزون شما را آرزومندم.

 .
همچنین در حکم ریاست دانشگاه برای انتصاب رئیس جدید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی آمده است:
.
جناب آقای دکتر محمد رضا حامدی نیا
عضو محترم هیات علمی گروه تربیت بدنی
احتراما، نظر به مراتب تعهد و تجربیات ارزشمند جنابعالی، با حفظ وظایف آموزشی به سمت رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی به مدت ۲ سال منصوب می شوید.
امید است با عنایات الهی و همکاری نخبگان و همه گروه های آموزشی آن دانشکده محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه در جهت تکریم سرمایه انسانی موفق باشید.
ضمنا با توجه درخواست شما به شماره ۹۳د/۷۱۵۵ مورخ ۹۳/۲/۲۷ علیرغم میل باطنی و با توجه به اصرار شما بدینوسیله با استعفای جناب عالی از سمت معاونت دانشجویی دانشگاه موافقت می شود.
توفیق همکاری با جناب عالی برای این جانب در سمت معاونت دانشجویی فرصتی ارزشمند بود و امیدوارم در سمت جدید مانند گذشته منشاء کارهای بزرگ برای دانشگاه باشید.
از خداوند متعال آرزوی توفیق و خدمت به جامعه دانشگاهی را دارم.
.
متن حکم ریاست دانشگاه برای انتصاب مدیر جدید فناوری و اطلاعات دانشگاه:
.
جناب آقای دکتر رحیم ایلدرآبادی
استادیار و عضو محترم گروه مهندسی برق و الکترونیک

نظر به مراتب تجارب و تخصص جناب عالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم پژوهشی و فناوری، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر فناوری و اطلاعات دانشگاه منصوب می شوید.

امید است در سایه الطاف الهی و مشارکت همکاران در انجام امور محوله موفق و پیروز باشید.

.

متن حکم ریاست دانشگاه برای انتصاب مدیر جدید دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به این شرح می باشد:

.

جناب آقای دکتر امیرحسین کیذوری
استادیار و عضو محترم هیات علمی گروه علوم تربیتی

احتراماً، با عنایت به مراتب تعهد و سوابق ارزنده جناب عالی، به موجب این ابلاغ و با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان مدیر دفتر نظارت و ارزیابی به مدت یک سال منصوب می گردید.
امید است با اتکال به عنایات پروردگار، در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دانشگاه در جهت ارتقاء عملکرد دانشگاه موفق باشید.
.
شایان ذکر است که آقای دکتر حدادنیا، رئیس دانشگاه طی نامه هایی جداگانه از زحمات و خدمات آقایان دکتر امین طوسی در سمت مدیریت فناوری و اطلاعات، دکتر نودهی در سمت مدیریت دفتر نظارت و ارزیابی و دکتر انتظاری در سمت ریاست مرکز پژوهشی و علوم اجتماعی دانشگاه نیز تقدیر و تشکر نموده اند.
.
روابط عمومی دانشگاه نیز به نیابت از خانواده بزرگ دانشگاهیان دانشگاه حکیم سبزواری، ضمن تجلیل از خدمات ارزنده معاونین، مدیران و مسئولان پیشین دانشگاه، برای همکاران تازه منصوب شده نیز آرزوی توفیق و سربلندی دارد.