مدير کل طرح هاي عمراني وزارت علوم: کميته نظارت بر طرح هاي عمراني، از افراد خبره و متخصص تشکيل خواهد شد.

دکتر رخشانی مهر مدیر کل عمرانی وزارت علوم. تحقیقات و فناوری، در جلسه گردهمايي معاونين و مديران عمراني دانشگاه هاي منطقه ۸ کشور،  ضمن اشاره بر اهمیت علمی و نيز دانش کارشناسان دفاتر فنی دانشگاه ها، انتخاب و ترکيب اعضاي این هیأت را از میان اعضای کمیته نظارت و همینطور اعضای کمیته آموزش دانشگاه ها معرفی کرد.

DSC04857(FILEminimizer)

دکتر رخشانی مهر در خصوص انتخاب اعضاي کمیته نظارت در هر منطقه گفت:

” اعضای کمیته نظارت متشکل از مهندس معمار؛ مهندس تاسیسات؛ مهندس سازه و متخصص در زمینه مقاوم سازی، از هر منطقه انتخاب شده و بنابراين دیگر نیازي به بازدید مستمر کارشناسان دفتر کل طرح های عمرانی وزارت علوم از پروژه هاي عمراني دانشگاه ها نخواهد بود و بازديد کارشناس وزارت علوم از دانشگاه‌ها،  صرفاً زمینه ی انتقال تجربیات به دیگر دانشگاه  ها را منجر خواهد شود.

DSC04862(FILEminimizer)

مدير کل طرح هاي عمراني وزارت علوم، در ادامه افزود:

” اهمیت کمیته آموزش کمتر از کمیته نظارت نیست به طوريکه راه اندازی کمیته آموزش در هر منطقه اطلاعاتمان را در زمینه های معماری؛ سازه؛ مقاوم سازی و. . . بیشتر می کند.

وي هدف از تشکیل این جلسه را علاوه بر آشنایی مهندسین و کارشناسان طرح های عمرانی و معماری با روند تشکیل مناطق، معرفی دبیر منطقه ۸ دانست.