مدیراداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه گفت: با توجه به نام گذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری  مدیریت تازه تاسیس تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه با برنامه ریزی و همت مضاعف در جهت بهینه کردن مصرف انرژی در دانشگاه گام برمی دارد.

محمد همایی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه مدیریتی تحت عنوان تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات در راستای سیاست گذاری های جدید رئیس دانشگاه و نظارت هرچه بیشتر به اماکن و تاسیسات دانشگاه در زیر مجموعه معاونت اداری مالی از دی ماه سال ۱۳۹۴ تشکیل شد، افزود: وجود بیش از ۶۰ هکتار فضای فیزیکی و بیش از یکصدهزارمتر مربع فضای آموزشی، اداری، کارگاهی و ورزشی و همچنین و جود موتورخانه های متعدد، روشنایی معابر و ساختمان های دانشگاه لزوم تشکیل  این مدیریت را دو چندان می نمود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با حمایت مسئولین دانشگاه به ویژه رئیس دانشگاه و معاونت اداری مالی و عمرانی و همراهی و هم گامی مدیریت و پرسنل اداره تعمیر و نگهداری در این مدت گام های بسیار خوبی برداشته شده است .

مدیراداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات دانشگاه، اجرای طرح شبکه آبیاری قطره ای به طول ۱۱ هزار متر در فضای سبز دانشگاه، به روز رسانی خدمات فنی و تاسیساتی در کلیه قسمت ها به ویژه خوابگاه های دانشجویی و پیگیری، ایجاد کارگاه مصرف بهینه و راهکارهای تامین آب با استفاده از متخصصین دانشگاه و خبرگان این حوزه، برنامه ریزی جهت تغییر سیستم های قدیمی و به روز کردن این سیستم ها و هماهنگی لازم جهت تهیه نقشه های اجرایی آب و فاضلاب و برق و گاز و فیبر نوری در دانشگاه را از جمله مواردی عنوان کرد که طی مدت ۶ ماه که از شکل گیری این مدیریت می گذرد در راستای بهینه کردن مصرف انرژی در دانشگاه اجرا شده است.

همایی همچنین بازدید و بررسی کلیه ساختمانها و رفع مشکلات ساختمانها مانند کمبود اتاق تفکیک برق قسمت های مختلف معاونت آموزشی، پژوهشی، کارگاه ها و …. و ایجاد اتاق اساتید در دانشکده نفت و حل مشکل این دانشکده و دانشکده های فنی و مهندسی و برق و کامپیوتراجرا پروژه نورافشانی محیطی و زیباسازی سردرب ورودی دانشکده ادبیات و جلوی مهمانسراهمکاری در برگزاری مراسم های مختلف  و پیگیری جهت ایجاد بانک نقشه های ازبیلت کلیه بناهای دانشگاه با همکاری معاونت عمرانی را به عنوان بخشی دیگر از فعالیت های این مدیریت نام برد.