مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست هم اندیشی با مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری گفت: توسعه فعالیت های ورزشی در دانشگاه سبب ایجاد فضای نشاط و امید در بین دانشجویان و کاهش آسیب های اجتماعی در دانشگاه ها می شود.

دکتر محمد پورکیانی صبح امروز در نشست هم اندیشی با مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه طرح پایش سلامت جسمانی و روانی دانشجویان در سطح ۳۰ دانشگاه کشور از جمله دانشگاه حکیم سبزواری در حال اجرا است، افزود:  بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این تعداد در سال آینده با ایجاد مراکز پایش سلامت در سطح دانشگاه های دیگر افزایش می یابد.

وی ادامه داد: توسعه خدمات رفاهی در دانشگاه ها تنها متوجه توسعه اماکن و تامین نیازهای تغذیه دانشجویان نیست و فراهم سازی زمینه برای توسعه فعالیت های ورزشی به عنوان بخشی از این خدمات محسوب می شود.

دکتر پورکیانی سطح ناهنجاری های سلامت در بین دانشجویان افزایش یافته است و دانشجویان به بیماری های مختلفی از جمله چاقی و اضافه وزرن مبتلا هستند که با اجرای طرح پایش و سطح تندرستی در دانشجویان ارتقا می یابد.

مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، با اشاره به اینکه تعمیر و نگهداری از فضاهای ورزشی از مهمترین سیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است ، یادآور شد: در این راستا در شورای عالی ورزش این وزارت خانه مصوب شد تا بخشی از بودجه دانشگاه صرف نگهداری از اماکن ورزشی شود.

 وی تصریح کرد: نگاه ویژه مسئولین دانشگاه حکیم سبزواری به فعالیت های ورزشی مایه خرسندی است و همدلی و همراهی مسئولین و مدیران دانشگاه حکیم سبزواری را به خوبی می توان مشاهده کرد

 دکتر پورکیانی با یادآوری این مهم که مسئولین ورزشی دانشگاه دانشگاه حکیم سبزواری از جمله مدیران فعال در بین دانشگاه های کشور هستند، از سبزوار به عنوان شهری با سبقه تاریخی و فرهنگی کهن است و مهد هندبال کشور  نام برد.

مدیر کل تربیت بدنی وزارت علوم همچنین گفت: باتوجه بازدیدی که امروز از امکانات و سالن های ورزشی دانشگاه داشتم سطح خدمات و امکانات ورزشی دانشگاه حکیم را مطلوب ارزیابی می کنم

photo_2017-01-26_18-56-29