مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نشست با مسئولان دانشگاه حکیم سبزواری پذیرش دانشجوی دکتری بین الملل پژوهش محور در این دانشگاه را تشریح کرد.

دکتر عبدالحمید علیزاده در نشست با مسئولان، روسای دانشکده ها و مدیران اجرایی دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری دارای مجوز جذب دانشجویان خارجی از سازمان امور دانشجویان است، می تواند در رشته هایی که مجوز شورای گسترش را دارد دانشجوی دکتری بین الملل پژوهش محور جذب کند و نیاز به مجوز جداگانه ای ندارد.

وی ادامه داد: این دانشجویان شامل دانشجویان غیر ایرانی و ایرانیان مشغول به تحصیل در خارج از کشور است.

مدیرکل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم در ادامه ضمن مساعدت برای صدور مجوز دفتر امورکنسولی دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه حکیم سبزواری از اختصاص بورس دکتری مربیان دانشگاه افغانستان برای تحصیل ۲۰ نفر در دانشگاه حکیم سبزواری، اختصاص بودجه جهت انجام فعالیت های فرهنگی دانشجویان خارجی و اختصاص بورس دانشجویان خارجی (دانشجویان برتر و دانشجویان خاص مورد تایید اساتید دانشگاه) از سوی اداره کل امور دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم به دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.