مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: بر اساس برنامه ریزی این وزارت خانه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها بر مبنای رویکردهای دینی و انقلابی انجام می شود.

 فضل الله ایرجی کجوری، روز چهارشنبه در  حاشیه نشست شورای فرهنگی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: بودجه امسال دانشگاه ها و تشکل های دانشجویی با هدف ترویج فعالیت های دینی و انقلابی تخصیص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: حمایت از فعالیت های داوطلبانه، تشکل های علمی، کانون های دانشجویی، انجمن های علمی، هنری، مذهبی و نشریات دانشجویی از دیگر سیاست های امسال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
ایرجی کجوری عنوان کرد: هم اکنون چهار اتحادیه تشکل های اسلامی و ۲۹ اتحادیه انجمن های علمی زیر نظر این معاونت فعال هستند که برای انجام فعالیت های سالیانه این تشکل ها نیز اعتبارات خاصی اختصاص می یابد.
وی بدون اشاره به بودجه فرهنگی اختصاص یافته به دانشگاه های کشور گفت: اعتبارات تخصیص یافته به حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها باید در ردیف های اعتباری مشخص شده، هزینه شود.
ایرجی کجوری اظهار کرد: براساس ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سه تا پنج درصد از بودجه فرهنگی دانشگاه ها باید صرف برنامه های فرهنگی شود.
وی گفت: در راستای حمایت از تشکل های دانشجویی، در برنامه ششم توسعه از فعالیت های مشترک و داوطلبانه تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها حمایت شده است.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: معاونت علمی ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بودجه های جداگانه ای را برای حمایت از تشکل ها و فعالیت های فرهنگی دانشگاهها اختصاص می دهند که در مدت سه سال گذشته این بودجه از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری به انجمن علمی پرداخت نشده است.
وی گفت: امسال ۲۹ جشنواره فرهنگی امام رضا(ع) با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا (ع) در ۳۲ دانشگاه کشور در قالب هفت کمیته در حال برگزاری است.