مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست مشترک با هیات امنای مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی گفت: ایده راه اندازی مرکزآفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاهی ایده ی بسیار نو و خلاقی بود

دکتر فضل الله ایرجی کجوری افزود: خوشحالیم که سنگ بنای پایه ریزی چنین مرکزی برای نخستین بار در شهر هنرپرور سبزوار و دانشگاه حکیم سبزواری شکل گرفته و بر این باورم که می توانیم در سطح دانشگاه های وزارت علوم ایجاد مراکزی اینگونه را از طرح پیاده شده در این مرکز الگو برداری کنیم
وی ادامه داد: معتقدم این مرکز نه در صدد ایجاد رقابت و تقابل با سایر ارگان هاست و نه فعالیت های آن با فعالیت های دیگر نهاد ها هم پوشانی دارد بلکه به نگاه من مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی سبب هم افزایی فعالیت های فرهنگی نهادها و سایر حوزه ها و موجب اعتلای فرهنگی شهرستان خواهد شد

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تصریح کرد:  این مرکز حلقه ی واسطی بین جامعه و دانشگاه است و اگر انتظار داریم دانشگاه در عرصه فرهنگی و هنری فعال و مولد باشد باید از ایده های خلاق و ایجاد چنین مراکزی حمایت کنیم

دکتر ایرجی ادامه داد: راه اندازی چنین مراکزی سبب پر شدن خلاهای فرهنگی شهر و دانشگاه می شود از سوی دیگر بسترساز کارآفرینی فرهنگی و هنری خواهند شد

وی یاد آور شد: دولت و تدبیر و امید بر این اعتقاد استوار است که دانشگاه باید در متن جامعه نقشی تاثیرگذار داشته باشد و بی شک تاسیس و راه اندازی مراکزی از این قبیل به پررنگ شدن جایگاه دانشگاه در جامعه کمک شایانی خواهد شد.

گفتنی است در این نشست احکام اعضای حقوقی مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه توسط دکتر ایرجی اهدا شد.