مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه های منطقه ۹ از جمله دانشگاه حکیم سبزواری چشمگیر است.

photo_2017-01-25_13-40-37

دکتر ایرجی کجوری صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: با توافقی که بین دستگاه ها و حوزه های مختلف دانشگاه حکیم وجود دارد فعالیت های فرهنگی این دانشگاه روز به روز به سمت ارزشی شدن پیش می رود.

وی با اشاره هبا ینکه دانشجوهای دانشگاه حکیم سبزواری دانشجویانی فعال شاداب و پرانگیزه هستند، تصریح کرد: فعالیت های دانشجویی داوطلبانه در این دانشگاه رو به اعتلا و پیشرفت است.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: فضای همدلانه در دانشگاه و سبقه فرهنگی این شهر سبب شده دانشگاه حکیم سبزواری همواره در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی جزء بهترین دانشگاه های کشور باشد.photo_2017-01-25_13-40-46

وی در ادامه با اشاره به افتتاح اولین مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه حکیم سبزواری، عنوان کرد: ایجاد مرکز آفرینش های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها نشان از خلاقیت ها و نو آوری های دانشگاه حکیم سبزواری در حوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی است.

دکتر ایرجی یادآور شد:  ایجاد این مرکز حاکی از این مهم می باشد که دانشگاه حکیم سبزواری عزم این کرده است که در حوزه اجتماعی نقش آفرین باشد.

 وی با اشاره به اینکه وزارت علوم از ایجاد این مرکز استقبال می کند، خاطر نشان کرد: معتقدیم چنین مراکزی  علاوه بر پرکردن خلا های موجود در فضای اجتماعی دانشگاه ها می تواند به مسائل فرهنگی و اجتماعی شهرهای دانشگاهی همچون سبزوار نیز مدد برساند.

دکتر ایرجی همچنین از زحمات آقایان بابایی، داورپناه و زرقانی در پیاده روی طریق رضوی تشکر ویژه کردند.