مدیریت همکاری های علمی، بین المللی و دانشجویان غیرایرانی برگزار می کند:

کارگاه آشنایی با فرصت های پژوهشی در کشور لهستان

ارائه دهنده: دکتر امیررضا عسکری

دوشنبه ۲۸ آذرماه ساعت ۱۲، تالار همایش های بین المللی بیهقی