مدیریت همکاریهای علمی بین المللی با همکاری گروه مهندسی مواد و پلیمر برگزار می کند:

وبینار آموزشی

Scaffold-guided gene therapy for cartilage repair

Presented by: Prof. Magali Cucchiarini,

Vice-Director, Center of Experimental Orthopedics Saarland University Medical Center, Germany

زمان: چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ساعت ۱۶:۳۰

آدرس:

https://us05web.zoom.us/j/89978575383?pwd=R3NrL2VZRG5oVWdhSjZPQURtekZCdz09