سامانه خدمات رفاهی دانشگاه، خلاء ساختاری معرفی تسهیلات را مرتفع نموده است

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه در مصاحبه ای با روابط عمومی با اعلام این خبر گفت: حدود یکسال از راه اندازی صفحه خدمات رفاهی دانشگاه می گذرد و در این راستا لازم دانستم گزارش مختصری از اهم اقدامات رفاهی انجام گرفته درحوزه مدیریت اداری و پشتیبانی ارائه شود.

مهندس سید محمد رضا راستی ثانی در ادامه عنوان کرد: همزمان با استقرار تیم مدیریتی جدید دانشگاه،  با بررسی های صورت گرفته، خلاء وجود چارت و ساختاری مستقل جهت معرفی مجموعه ی تسهیلات رفاهی، بیش از پیش احساس می گردید. بنابراین در گام نخست، تصمیم برآن شد که سامانه ای بدین منظور طراحی گردد تا در آینده، زمینه توسعه و تنوع خدمات رفاهی فراهم شود که با تلاش و همت همکارانم در حوزه مدیریت اداری و پشتیبانی، صفحه مذکور با نگاه به شروع رویکردی نوین در ارائه خدمات رفاهی دانشگاه طراحی شد.

ایشان افزود: به دلیل حجم بالا و حساسیت وظایف چند گانه و گسترده در این مدیریت، همواره سعی بر این بوده به گونه ای عمل نماییم تا کمترین خللی در مباحث مرتبط با کارکنان و همکاران محترم دانشگاهی بوجود نیامده و با تمام این موارد و مشکلات و علی الخصوص محدودیت منابع مالی، موفق شدیم اقداماتی متنوع و  با پوشش دهی بیشتر نسبت به گذشته، در حوزه رفاهی دانشگاه، به انجام برسانیم.

مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه با بیان اینکه، اکنون که سامانه خدمات رفاهی بعد از گذشت یک سال از شروع فعالیت، مخاطبان خود را پیدا نموده است، اظهار داشت: این مدیریت در نظر دارد تا بتواند برنامه ریزی منسجم تری را در این زمینه به انجام رسانده و همکاران و دانشجویان بیشتری را از خدمات ارائه شده منتفع سازد. در همین زمینه در حال بررسی و رایزنی جهت خرید و نصب سامانه خدمات رفاهی وزارت عتف (سامانه سرو) هستیم و  امیدواریم از ابتدای سال آینده به شبکه سراسری خدمات رفاهی دانشگاه های کشور متصل شویم. بی شک نیل به اهداف مد نظر در بخش رفاهی، بدون مشارکت همه ی همکاران عزیز و ارائه نظرات و پیشنهادات ایشان، امکانپذیر نبوده و همراهی همه ی دوستان موجب ایجاد انگیزه ی بیشتر این مدیریت جهت ارائه هرچه بهتر و بیشتر خدمات خواهد شد.

مهندس راستی ثانی در پایان تصریح کرد: لازم میدانم از همراهی معاون محترم اداری و مالی،  مدیریت مالی، مدیریت و همکاران محترم فناوری و اطلاعات، روابط عمومی، دبیرخانه مرکزی و همه ی دوستانی که با نظرات سازنده خود، در این مسیر یاریگر ما بودند، تشکر و قدردانی نمایم .

صفحه خدمات رفاهی دانشگاه( کلیک کنید)