مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری مهمان این هفته ی برنامه” نقد شعر “از شبکه چهار سیما خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر حسن دلبری در این برنامه که یکشنبه ۱۱ مهرماه ساعت ۲۱ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد  به ” بررسی شعر جوان و چالش های پیش رو”  می پردازد.

 گفتنی است برنامه ” نقد شعر”  جزو اولین تولیدات تلویزیونی است که به طور تخصصی و متمرکز به شعر معاصر توجه و تمامی حواشی و اخبار پیرامون این مساله را به طور اختصاصی بررسی می کند.

 این برنامه با اجرا و کارشناسی سعید بیابانکی، از منتقدان و شعرای معاصر جوان دعوت می کند تا هر بار پیرامون یک موضوع مشخص بحثی مطرح کنند.

لازم به یادآوری است، دکتر حسن دلبری مدیر امور بین الملل و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزورای از جمله شاعران مطرح کشوری است که تا کنون  از ایشان کتاب های، پنجره های آجری( مجموعه شعر)، پس لرزه های عشق ( مجموعه شعر ) ، چشمان من جنون تماشا گرفته اند ( مجموعه شعر)،دو گام مانده به هم ( مجموعه شعر) – خوبان پارسی گو ( کتاب فارسی عمومی دانشگاهی )  به چاپ رسیده است.