مدیر امور فناوری و کارآفرینی دانشگاه حکیم سبزواری از حضور اعضای هیات علمی این دانشگاه در بخش های صنعتی با هدف تقویت ارتباط موثر دانشگاه با جامعه و صنعت خبر داد.

دکتر بقایی نژاد در گفتگو با روابط عمومی، فرصت های مطالعاتی استادان دانشگاه در حوزه های صنعتی را راهی برای برون رفت از مشکلات صنعتی کشور برشمرد و گفت: نیاز امروز کشور، پیوند منسجم بین نهادهای علمی و دانشگاهی با جامعه و صنعت است.

وی با اشاره به آیین نامه وزارت علوم در باره فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی در حوزه صنعت، عنوان کرد: در همین راستا در آخرین شورای پژوهشی دانشگاه سه فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و جامعه به تصویب رسید که عبارت بود از فرصت مطالعاتی دکتر رسول شادنیا در شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع خراسان در خصوص پروژه بتن سبک، فرصت مطالعاتی صنعتی دکتر رضا قرائی در شرکت مهندسی مشاور بارسا زمین کاوش فعال در زمینه طراحی و ساخت دستگاه پروتون مگنتومتر رزونانس مغناطیسی هسته و فرصت مطالعاتی صنعتی فرصت مطالعاتی صنعتی دکتر علی خوش سیما به شرکت سیمان لار سبزوار در خصوص طرح عارضه یابی و بررسی دقیق تر نیاز های تحقیقاتی شرکت سیمان.