طی حکمی از سوی مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، دکتر محمد رضا شهابی عضو هیات علمی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان “رئیس انجمن دارت دانشجویان پسر کشور”منصوب شد.

متن حکم بدین شرح است:

جناب آقای دکتر محمد شهابی

با سلام؛

احتراما، نظر به ضرورت بهره گیری از فرصت ها و به کارگیری ایده های خلاق و نو، به منظور رشد و پویایی ورزش دانشگاهی و با عنایت به تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به مدت یکسال به عنوان “رئیس انجمن دارت دانشجویان پسر”منصوب می شوید.

امیدوارم در سایه الطاف الهی و مشارکت و همفکری سایر نخبگان و صاحبنظران عرصه تربیت بدنی و ورزش شاهد رشد و ارتقای کمی کیفی این رشته دانشگاه های کشور باشیم.

محمد حسین علیزاده

مدیرکل تربیت بدنی