مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری از انتشار گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ برنامه ۵ ساله ی راهبردی این دانشگاه خبر داد.
دکتر امیرحسین کیذوری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه بر طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه، دبیرخانه پایش سند راهبردی در دفتر مدیریت نظارت و ارزیابی شکل گرفت، گفت: بر این اساس مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه ماموریت پیدا کرد، روند اجرایی برنامه راهبردی ۵ ساله دانشگاه را رصد کرده و گزارش آن را به مسئولین دانشگاه ارائه نماید.
وی افزود: بدین منظور گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ برنامه راهبردی دانشگاه با همکاری بخش های مختلف دانشگاه تهیه و تدوین شده است.
دکتر کیذوری با تشریح نتایج بدست آمده در این بررسی ، تصریح کرد: بر اساس نتایج حاصله در حوزه ریاست دانشگاه ۶۰ درصد، حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی ۴۹ درصد، حوزه پژوهش و فناوری و مرکز رشد ۷۷ درصد، حوزه دانشجویی ۶۰ درصد، حوزه فرهنگی و اجتماعی ۶۹درصد و حوزه ی اداری و مالی ۵۹ درصد اهداف برنامه ۵ ساله ی راهبردی محقق شده است.
وی ادامه داد: مدیریت نظارت و ارزیابی می کوشد تا هرساله بر اساس شاخص های سند ۵ ساله راهبردی، میزان عملکرد حوزه های دانشگاهی را مورد پایش و ارزیابی قرار داده و گزارش آن را منتشر نماید.
مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه حکیم سبزواری با تاکید بر اینکه بر اساس سند چشم انداز ده ساله، دانشگاه حکیم سبزواری بایستی به رتبه ۲۵ در بین دانشگاه های برتر جامع کشور دست یابد، خاطر نشان کرد: بر طبق ارزیابی صورت گرفته توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه حکیم سبزواری هم اکنون در رتبه ۴۱ کشور می باشد، بنابراین دانشگاه باید با رشد شاخص های خود در ۹ سال آینده رتبه خود را با ۱۶ پله صعود به رتبه ۲۵ در بین دانشگاه های جامع کشور برساند.
وی یادآور شد: برای رسیدن به این هدف بایستی دانشگاه های ایلام، دامغان، خلیج فارس، علوم کشاورزی گرگان، بین المللی امام خمینی و شهرکرد را پشت سر بگذاریم که دور از دسترسی به نظر نمی رسد.
در ادامه شما گرامیان می توانید جدول و نمودارهای زیر را که بیانگر میزان تحقق راهکارهای اجرایی در حوزه های مختلف دانشگاه است، مشاهده فرمایید.e

z