مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری گفت: روابط عمومی، یکی از ارکان حیاتی سازمانها و ادارات است.

دکتر حسن دلبری در گفت‏ وگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به نامگذاری ۲۷ اردیبهشت‌ماه به عنوان روز ارتباطات و روابط عمومی‏‏‌، افزود: روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تنها تولید کننده اخبار نیستند بلکه وظیفه مهم و اساسی  روابط عمومی ها آگاهی بخشی به جامعه است.

وی اظهار کرد: در واقع روابط عمومی ها به عنوان بخشی از ادارات و سازمان ها وظیفه خطیر اطلاع رسانی و ارتباط با مخاطب درون و برون سازمانی را بر عهده دارند و باید به مجموعه روابط عمومی ها و نقش و کارکرد آن توجه ویژه ای شود.

وی ادامه داد: باید نگاه به روابط عمومی به عنوان یک سازمان تشریفاتی اصلاح شود و روابط عمومی ها به جایگاه اصلی خود به عنوان سازمان های روزآمد، برنامه مدار و فراگیر ارتقا یابند.
دکتر دلبری در ادامه سخنانش رسانه را مهم ترین ابزار برای تقویت امید و نشاط در جامعه  دانشگاهی برشمرد و تصریح کرد: روابط عمومی ها برای موفقیت در انجام وظایف و ماموریت ها محوله باید به خوبی از این ابزار کارآمد و اثربخش در جامعه استفاده کنند.

وی نقش روابط عمومی دانشگاه ها را در کوتاه کردن دیوارهای دانشگاه نقشی مهم و بی بدیل توصیف کرد و افزود: روابط عمومی ها نقش مهمی در برقراری ارتباط موثر بین دستگاه مربوطه و رسانه ها ایفا می کنند که این ارتباط بستر رشد و تعالی دانشگاه ها را فراهم می کند.

مدیر روابط عمومی و روابط بین الملل دانشگاه بسترسازی، برجسته سازی، فرهنگ سازی، سخنگویی، نفوذ در افکار عمومی، اطلاع رسانی و تبلیغ را از وظایف روابط عمومی ها عنوان کردو اظهار داشت: پیشرفت روابط عمومی در دنیای امروز منوط به استفاده روابط عمومی ها از  ابزار ها و تکنیک های علم ارتباطات است و اطلاع رسانی با استفاده از شبکه های اجتماعی و سایت ها فرصت های خوبی در اختیار روابط عمومی ها قرار داده است.