قرارداد همکاری ایزابل میلون، مدیر مؤسسه تمرین فلسفی در کشور فرانسه، به عنوان محقق وابسته دانشگاه حکیم سبزواری منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه با هدف ارتقای ارتباطات علمی بین المللی، قرارداد همکاری ایزابل میلون، مدیر مؤسسه تمرین فلسفی در فرانسه، به عنوان محقق وابسته دانشگاه حکیم سبزواری امضا شد.

گفتنی است محققان و استادان وابسته بصورت ویدئو کنفرانس، ارائه درس و یا همکاری در هدایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی با دانشگاه ها همکاری می کنند و در یک دوره زمانی تعیین شده با حضور در دانشگاه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند، البته ارتباط علمی آنها با دانشگاه همواره برقرار است.