مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: تعداد مقالات چاپ شده اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجلات ده درصد برتر در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ رشد ۶۰ درصدی داشته است.

دکتر حمیدرضا اویسی در گفت و گو با روابط عمومی دانشگاه افزود: در سال ۹۸ تعداد ۳۵ مقاله علمی اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در مجلات ده درصد برتربین المللی به چاپ رسید كه نسبت به سال ۹۷ رشد ۶۰ درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: بالاترین ضریب تاثیر( Impact Factor) در بین این مقالات متعلق به مقاله دکتر امیرحسن امیری عضو هیات علمی گروه شیمی با ضریب تاثیر۸٫۴۲ می باشد.

مدیر پژوهشی دانشگاه با تاکید بر اینکه مقالات علمی منتشر شده در نشریات ده درصد برتر به عنوان معیاری جهت سنجش کیفیت پژوهش و تحقیقات در دانشگاه ها در نظر گرفته می شوند، اظهار داشت: نشریات ده درصد برتر مجلاتی هستند که از نظر ضریب تاثیر در رده بندی مربوطه جزو ده نشریه با بالاترین ضریب تاثیر در سطح  بین المللی می باشند.

وی با اشاره به اینکه عوامل متعددی در میزان محبوبیت یک مقاله موثر است، افزود: از جمله این عوامل موضوع مقاله و اعتبار نشریه ای که مقاله در آن چاپ شده است، می باشد که این عوامل می تواند به میزان توجه محققان به یک مقاله و همچنین تعداد ارجاع به آن مقاله اثرگذار باشد.

دکتر اویسی تاکید کرد: رشد چشمگیر تعداد مقالات ده درصد برتر، نتیجه افزایش بودجه های پژوهشی نظیر افزایش گرنت پژوهش افزایش حق تشویق مقالات، افزایش و بهبود تجهیزات آزمایشگاهی و حضوراعضای هیات علمی با انگیزه و نخبه در دانشگاه حکیم سبزواری است.

مدیر پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: سیاست‌ دانشگاه در حوزه پژوهش افزایش تعداد پژوهش های با کیفیت و نیازمحور، تقویت انگیزه پژوهشی اساتید و دانشجویان در انجام فعالیت‌های پژوهشی در موضوعات به روز و کاربردی است.

دکتر اویسی خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال ۹۹ با افزایش گرنت پژوهشی اساتید، کماکان شاهد رشد تعداد مقالات چاپ شده در نشریات معتبر و همچنین ده درصد برتر باشیم.