مدیر گروه عربی دانشگاه کوفه عراق به عنوان استاد وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد

مدیر دفترهمکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: استاد دکتر علی خلف کاطع مدیر گروه عربی  دانشگاه کوفه عراق، روز یکشنبه طی امضای موافقت نامه ای به عنوان استاد وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.

دکتر غلامعلی فرزی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه اظهار امیدواری کرد، دکتر علی خلف کاطع بتواند نقش موثری در ارتقای روابط علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه های کشور  عراق ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه جذب استاد وابسته در دانشگاه حکیم سبزواری بر اساس تاکید وزارت علوم و سیاست های دانشگاه در حوزه ارتباطات بین الملل و بر مبنای آیین نامه جذب استاد وابسته صورت می گیرد، اظهار داشت: استادان وابسته بصورت پاره وقت با دانشگاه ها همکاری می کنند و در یک دوره زمانی تعیین شده با حضور در دانشگاه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند هرچند ارتباط علمی آنها با دانشگاه همواره برقرار است.

سخنرانی مدیر گروه عربی دانشگاه کوفه عراق در دانشگاه حکیم سبزواری

سخنرانی استاد دکتر علی خلف کاطع مدیر گروه عربی  دانشگاه کوفه عراق  با موضوع «ادبیات تطبیقی و سایه هیمنه فرهنگی غرب» روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی این سخنرانی به همت دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مدیریت همکاری های علمی بین المللی و با همکاری انجمن علمی گروه زبان و ادبیات عرب در تالار دانشکده ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.

 گفتنی است در اردیبهشت سال جاری هیات عالی رتبه دانشگاه کوفه در راستای ایجاد ارتباطات علمی و آموزشی دو جانبه از دانشگاه حکیم سبزواری بازدید و از نزدیک با ظرفیت های علمی، آموزشی و دانشجویی این دانشگاه آشنا شده بودند.