مراسم اعتکاف دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری

 زمان : پانزدهم الی هفدهم بهمن ماه ۱۴۰۱
 مکان : مسجد النبی توحیدشهر (خواهران)

مسجد جامع سبزوار (برادران)

 جهت ثبت نام در این مراسم معنوی به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

www.hsu.ac.ir/nahad/etekaf-hakim