مراسم افتتاح همزمان طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی با حضور معاون شرکت توانیر، معاون ادراه کل پدافند غیرعامل وزارت نیرو و مسئولین شهرستان و دانشگاه  صبح امروز برگزار شد.
در این مراسم طرح توسعه اتوماسیون شبکه برق سبزوار و قوچان افتتاح شد، همچنین مراسم آغاز اجرای طرح اتوماسیون شبکه برق تربت جام و چناران نیز با حضور معاون شرکت توانیر، معاون ادراه کل پدافند غیرعامل وزارت نیرو و مسئولین شهرستان و دانشگاه نیز برگزار شد.
q
گفتنی است این چهار طرح در قالب طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری با شرکت توزیع برق خراسان رضوی می باشد.
۱۷