مراسم بدرقه کاروان راهیان نور دانشگاهیان سبزوار با حضور سرپرست دانشگاه، مسئول نهاد مقام معظم رهبری و مسئولین دانشگاهی در مهدیه دانشگاه حکیم سبزوای برگزار شد.