رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در این مراسم ضمن خیرمقدم به دانشجویان و استادان و تبریک روز جهانی زبان عربی به پژوهشگران عرصه زبانشناسی عربی، گفت: این روز فرصت و بهانه ای است برای آسیب شناسی علمی زبان عربی و جایگاه آن در فرهنگ و اقتصاد ایران و جهان.

دکتر زنگنه اسدی افزود: زبان عربی به عنوان زبان قرآن، کامل ترین زبان دنیا است.

وی افزود: عربی پژوهان ما با تعمق در کلام وحی و آثار گرانبهای علمی معصومین قادرند افق روشنی را برای پیشرفت و توسعه پایدار جهان ترسیم نمایند.

دکتر زنگنه اسدی با تاکید بر اینکه در این روز باید به سوالات کلیدی و چالش های اساسی در حوزه زبان عربی بپردازیم، افزود: از جمله این سوالات و مسائل، پرداختن به چالش های اساسی پیش روی اشتغال دانش آموخته های این رشته و بررسی راهکارهای حل این چالش ها و حصول نتیجه است.