به مناسبت روز جهانی کارگر مراسم بزرگداشت روز کارگر و تجلیل از کارگران نمونه دانشگاه  حکیم سبزواری با حضور رئیس، مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری و مسئولان ، همکاران و خانواده های همکاران دانشگاه برگزار شد.

اسامی همکاران نمونه دانشگاه:

نمونه تامین نیرو

آقای مجتبی ایروانی

خانم زهرا معصومی

آقای مهدی نوروززاده

نمونه انتظامات

آقای هادی علوی نژاد

آقای محمد همایی

نمونه خدمات

خانم سحر باشتنی

آقای علی نیکو روش

آقای داوود کیخسری

آقای ابراهیم اجنوردی

نمونه سلف سرویس

آقای امیر همایی

آقای محمد مومنی

آقای قاسم نیک پویا

نمونه فضای سبز

آقای حمید کوشکی

آقای سعید رحمتی

نمونه تاسیسات

آقای حمید نیک پویا

آقای محمد رازقندی 

نمونه خوابگاه

خانم اعظم نودهی