مراسم بزرگداشت شهدای حادثه تروریستی حرم شاه چراغ

شنبه ۷ آبان
ساعت ۱۲
تالار استاد شریعتی