مراسم تجلیل از دانشجویان استعداد درخشان ورودی ۹۶ باحضور رئیس و معاونین دانشگاه حکیم سبزواری

زمان : شنبه۵ اسفند، ساعت ۱۲

سالن همایش پروفسور لطفی زاده دانشکده برق و کامپیوتر