مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد.