مراسم تجلیل از کارمندان نمونه و همکاران بازنشسته در شش ماهه نخست سال جاری برگزار شد

کارمندان  نمونه سال ۱۳۹۸

مدیر نمونه: آقای دکتر علی محمد طزری ( حوزه ریاست ) 
مدیر نمونه: آقای جمشید رمضان زاده(حوزه اداری و مالی )
کارشناس نمونه: آقای هادی رنجبر اریانی (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)
کارمند نمونه: آقای ولی اله برهانی نسب (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)
کارمند نمونه: آقای سید محمد حسینی (حوزه معاونت پژوهشی و فناوری)
کارشناس نمونه: آقای سیدمهدی موسوی معین (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
کارمند نمونه: آقای سیدابوالقاسم فیض آبادی (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
کارشناس نمونه: آقای سید محمد حسینی (حوزه ریاست)
 کارمند نمونه: خانم اکرم دامرودی (حوزه اداری و مالی )

 


 

کارمندان قابل تقدیر سال۱۳۹۸

رئیس اداره قابل تقدیر: آقای  دکتر جواد جمال آبادی  (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)

معاون مدیر قابل تقدیر: آقای هادی کیخسروی (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
معاون مدیر قابل تقدیر:آقای سیدمحمدرضا راستی ثانی  ( حوزه اداری و مالی )
کارشناس قابل تقدیر: خانم معصومه فخریه (حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دانشکده ها)
کارشناس قابل تقدیر:خانم مریم بلالی (حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی)
کارمند قابل تقدیر: آقای ابراهیم صالحی (حوزه ریاست)
کارشناس قابل تقدیر:محسن معصومی (حوزه ریاست)
کارشناس قابل تقدیر:حسین برآبادی (حوزه اداری و مالی)

 


همکاران بازنشسته در شش ماه اول سال ۱۳۹۹

خانم حبیبه شهری

آقای غلامرضا منجاتی پور

آقای حمید برزوئی

آقای محمدمهدی ارشادی مقدم

آقای محمود پارسی نژاد

آقای عبدالحسین دلبری

آقای دکتر جواد طیبی

آقای دکتر محمدعلی پرتانیان

آقای دکتر احمد فغانی

آقای دکتر احمد فتوحی نسب

آقای دکتر علیرضا سلیمانی

آقای حسین سخایی( بازنشسته نیروهای شرکتی)