مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مرحوم هادی کراچی عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری صبح امروز با حضور مسئولین، همکاران دانشگاهی، دانشجویان و خانواده آن مرحوم در مهدیه دانشگاه برگزار شد.