مراسم تقدیر از دانشجویان اتاق های نمونه خوابگاه ها و برگزیدگان مسابقات عکاسی، خاطره نویسی و ورزشی هفته سراهای دانشجویی با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی، مدیر دانشجویی، مدیر تربیت بدنی و دیگر مسئولان حوزه معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی برگزار شد.

[foogallery id=”3489913″]