مراسم تقدیر و تشکر از دست اندرکاران پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو با حضور دکتر فراهانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت سیمان سبزوار، دکتر مولوی رئیس دانشگاه و سایر مسئولین و مدیران شرکت سیمان سبزوار و دانشگاه برگزار شد.

Source: خبر