مراسم تقدیر از عوامل اجرایی و دست اندرکاران برگزاری هشتمین جشنواره حرکت با حضور رئیس و مسئولین دانشگاه شب گذشته برگزار شد.