در مراسمی که ظهر دیروز  و با حضور معاون اداری مالی و مدیر دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد، از زحمات و فعالیت چندین ساله دکتر ناصرسلمانی ایزدی مدیر سابق امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تقدیر شد و دکتر محمد علی زنگنه اسدی به عنوان مدیر جدید امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه فعالیت خود را آغاز کرد.

SONY DSC

در این مراسم  دکتر عبدالرحیم عسکری ضمن تقدیر از  فعالیت ارزنده  دکتر ایزدی برای یک دهه  در جایگاه مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ، برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

وی همچنین از دکتر زنگنه اسدی به عنوان مدیری با کوله باری از تجربه و سوابق اجرایی بسیار خوب نام برد  و اظهار امیدواری کرد ایشان در جایگاه مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  دانشگاه حکیم سبزواری همچون گذشته موفق باشند.

در ادامه دکتر ایزدی سلمانی ضمن تشکر از برگزاری جلسه برای دکتر زنگنه اسدی آرزوی موفقیت کردند.

دکتر زنگنه اسدی نیز با عنوان اینکه مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر  برای ایشان توفیقی بزرگ است، اظهار امیدواری کردند بتوانند در راستای اهداف و رسالت های دانشگاه  در خدمت به این قشر از دانشجویان فعالیت مثبتی داشته باشند.SONY DSC