به گزارش روابط عمومی، سرپرست دانشگاه در این مراسم با تشکر از زحمات معاون سابق آموزشی و پژوهشی، از دکتر کروجی به عنوان مدیری دلسوز، پرتلاش و کاردان که منشاء تحولات مثبتی در فرایندهای آموزشی دانشگاه در زمان تصدی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی بود، نام برد.
دکتر علی اصغر مولوی با اشاره به اینکه رویکرد جدید دانشگاه حکیم سبزواری صداقت، شفافیت، قانون مداری و تعامل مثبت با سایر حوزه ها و نهادهاست، اظهار داشت: ارتقای دانشگاه، اولویت اصلی همه ما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ دانشگاه حکیم سبزواری است.
دکتر کروجی در ادامه با اشاره به مسئولیت سنگین و حجم کاری بالا در معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی گفت: حوزه آموزشی به عنوان یکی از مهمترین حوزه های دانشگاه است که در ارتباط مستقیم با دانشجویان و اعضای هیات علمی است.
وی با تشکر از همکاران حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای دکتر معین فرد در این سمت جدید  آرزوی توفیق و موفقیت کرد.
دکتر معین فرد، نیز با تقدیر از فعالیت های دکترکروجی در سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، گفت: خوشحالم که فرصتی برای خدمت به جامعه بزرگ دانشگاه حکیم سبزواری برای بنده پیش آمده است.
 وی تسهیل امور و فرایندهای مرتبط با قشر دانشگاهی در چارچوب قوانین موجود را جزء اولویت های خود برشمرد و خاطرنشان کرد: بدون شک انجام این مهم تنها با کمک، همدلی و همراهی همه دلسوزان، دانشجویان عزیز و اساتید دانشگاه ممکن خواهد شد.