با حضور رئیس و مسئولان دانشگاه مراسم تودیع دکتر حسن صیانتی معاون سابق فرهنگی، اجتماعی دانشجویی و معارفه دکتر فاطمه صادقی سرپرست جدید این معاونت برگزار شد.

در ابتدای این مراسم دکتر مولوی با اشاره به فعالیتهای موثر صورت گرفته و افتخارات کسب شده در حوزه فعالیت های دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی در دوره معاونت دکتر صیانتی، از خدمات ایشان در زمان تصدی سمت معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی تقدیر و با توجه به ماموریت ایشان به وزارت علوم سربلندی و توفیقات روز افزون وی را از درگاه خداوند متعال خواستار شد و برای خانم دکتر صادقی سرپرست جدید معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی نیز  آرزوی موفقیت نمود.

در ادامه دکتر صیانتی به ارائه گزارشی از کارها و فعالیت‌های انجام شده در حوزه فرهنگی و اجتماعی و دانشجویی در زمان تصدی خویش پرداخت و از همکاری موثر مسئولان و همکاران حوزه دانشجویی و فرهنگی تشکر و برای خانم دکتر صادقی در مسئولیت سرپرستی معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی آرزوی موفقیت نمود.

گفتنی است در پایان این مراسم با اهدای هدایایی از زحمات دکتر صیانتی تقدیر و تشکر شد.

در ادامه تمبر اختصاصی مراسم نکوداشت هشتاد و پنجمین سالروز تولد دکتر علی شریعتی توسط رئیس، معاونان و مسئولان دانشگاه به امضا رسید.